Catalogue Bộ đếm sét màn hình LCD IFLASH

Việc lắp đặt bộ đếm sét trên dây tiếp địa được khuyến nghị trong tiêu chuẩn chống sét (NFC 17-102 và EN 62305) để kích hoạt kiểm soát và xác minh hoạt động tốt của Hệ thống chống sét sau khi bị tác động bởi sét: Hệ thống chống sét phải được kiểm tra sau mỗi tác động lần sét đánh vào công trình . Hơn nữa, Nghị định sửa đổi ngày 4 tháng 10 năm 2010, liên quan đến việc ngăn ngừa rủi ro ngẫu nhiên trong các công trình được phân loại áp dụng việc lắp đặt hệ thống ghi lại khi sét đánh, để cho phép xác minh có hệ thống các công trình chống sét trong vòng tối đa 1 tháng sau khi sét đánh trên địa điểm. Để cung cấp báo cáo thường xuyên trên trang web, nhóm kỹ sư của chúng tôi đã phát triển một thiết bị sáng tạo, hiệu suất và được cấp bằng sáng chế: Bộ đếm được kết nối I FLASH REPORT

Bộ đếm sét màn hình LCD IFLASH
Bộ đếm sét màn hình LCD IFLASH

Các ứng dụng:

  • Các phép đo, ghi và thu thập ngày của dòng phóng điện đi qua dây dẫn xuống đầu cuối không khí (Loại I) Đo và ghi dòng phóng điện trong các ruột dẫn tiếp địa của đường dây bên trong (Cấp II)
  • Đảm bảo bảo trì phòng ngừa khuyến khích việc kiểm tra tình trạng của hệ thống tiếp địa
  • Cho phép báo cáo thông tin khoảng cách lên đến 20 mét thông qua hệ thống hai chiều: Bluetooth Low Energy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
094.879.5155